Gmina Pionki

baner 1
Strona Główna Aktualności Galerie zdjęć bip Biuletyn Informacji Publicznej
Portal - INFORMATOR GMINNY
REKRUTACJA DO PRZEDSZKOLI, ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH, PIERWSZYCH KLAS SZKÓŁ PODSTAWOWYCH GMINY PIONKI
PDF
DRUKUJ
grafika

I etap rekrutacji - kryteria określone w art. 131 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe  (Dz. U. z 2017 r. poz. 59 z późn. zm.)

1.  wielodzietność rodziny kandydata;

2. niepełnosprawność kandydata;

3. niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata;

4. niepełnosprawność obojga rodziców kandydata;

5. niepełnosprawność rodzeństwa kandydata;

6. samotne wychowanie kandydata w rodzinie;

7. objęcie kandydata pieczą zastępczą.

W/w kryteria mają jednakową wartość.

II etap rekrutacji - kryteria określone w § 1 Uchwały Nr XXXVII/208/2018 Rady Gminy Pionki z dnia 29 stycznia 2018 r. :

1)    kandydatowi, którego rodzeństwo uczęszcza już do danego przedszkola lub szkoły podstawowej (w przypadku ubiegania się o przyjęcie do oddziału przedszkolnego w szkole) -5 pkt.;

2)    kandydatowi przysługuje, w przypadku zatrudnienia w pełnym wymiarze czasu pracy, wykonywania pracy na podstawie umowy cywilnoprawnej, prowadzenia  działalności gospodarczej lub pobierania nauki w trybie dziennym przez:

a) oboje rodziców         - 9 pkt

b) samotnego rodzica    - 9 pkt

c) jednego rodzica         - 3 pkt

3) w przypadku zadeklarowania pobytu kandydata w przedszkolu powyżej 5 godzin dziennie - 6 pkt;

 Terminy rekrutacji do przedszkola i oddziałów przedszkolnych

Rodzaj czynności

Termin w postępowaniu rekrutacyjnym

Termin w postępowaniu uzupełniającym

Złożenie wniosku o przyjęcie wraz
z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

 

od 12 marca 2018 r.

do 28 marca 2018 r.

 

od 16 kwietnia 2018 r.

do 20 kwietnia 2018 r.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

 

od 29 marca 2018 r.

do 30 marca 2018 r.

 

od 23 kwietnia 2018 r.

do 24 kwietnia 2018 r.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną  listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

4 kwietnia 2018 r.

do godz. 1500

 25 kwietnia 2018 r.

do godz. 1500

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia

od 4 kwietnia 2018 r.

do 10 kwietnia 2018 r.

od 26 kwietnia 2018 r.

do 7 maja 2018 r.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

 

12 kwietnia 2018 r.

do  godz. 1500

 

 

8 maja 2018 r.

do godz. 1500

 

REKRUTACJA  DO  KLAS  PIERWSZYCH  PUBLICZNYCH  SZKÓŁ  PODSTAWOWYCH   PROWADZONYCH PRZEZ  GMINĘ  PIONKI

Zgodnie z art. 133 ust. 1 ustawy Prawo oświatowe do klasy pierwszej publicznej szkoły podstawowej, której ustalono obwód, przyjmuje się na podstawie zgłoszenia rodziców dzieci i młodzieży zamieszkałej w tym obwodzie.

Kandydaci zamieszkali poza obwodem szkoły mogą być przyjęci do klasy pierwszej po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, jeżeli dana szkoła dysponuje wolnymi miejscami.

 

Kryteria rekrutacji naboru do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych określone w § 1 Uchwały Nr XXXVII/209/2018 Rady Gminy Pionki z dnia 29 stycznia 2018 r. :

1. w szkole obowiązek szkolny spełnia rodzeństwo dziecka -5 pkt. ;

2. dziecko uczęszczało do placówki wychowania  przedszkolnego znajdującego się w obwodzie szkoły - 3 pkt. ;

3. szkoła jest na trasie dojazdu do miejsca pracy jednego lub obojga rodziców - 4 pkt. ;

4. w obwodzie szkoły zamieszkują krewni dziecka wspierający rodziców w zapewnieniu mu należytej opieki - 2 pkt.

Terminy rekrutacji do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych

Rodzaj czynności

Termin rekrutacji

Termin postępowania uzupełniającego

Złożenie wniosku o przyjęcie wraz
z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

 

od 1 marca 2018 r.

do 14 marca 2018 r.

 

od 4 kwietnia 2018 r.

do 11 kwietnia 2018r.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły podstawowej
i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

 

 

od 15 marca 2018 r.

do 16 marca 2018 r.

 

 

od 12 kwietnia 2018 r.

do 13 kwietnia 2018 r.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych
i kandydatów niezakwalifikowanych

19 marca 2018 r.

do godz. 1500

 16 kwietnia 2018 r.

do godz. 1500

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia

od 20 marca 2018 r.

do 23 marca 2018 r.

od 17 kwietnia 2018 r.

do 19 kwietnia 2018 r.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

26 marca 2018 r.

do godz. 1500

20 kwietnia 2018 r.

do godz. 1500

 

W celu potwierdzenia spełnienia kryteriów rodzice składają oświadczenia.

 

Poniżej wzory wniosków i zgłoszenia.

Wniosek o przyjęcie dziecka do publicznego przedszkola/oddziału przedszkolnego

Wniosek o przyjęcie  kandydata do klasy pierwszej  publicznej  szkoły podstawowej

Zgłoszenie kandydata do klasy pierwszej publicznej szkoły podstawowej

 

 

ZAPRASZAMY !!!

 

 

PDF
DRUKUJ
POWRÓT
ZGŁOŚ
NIEŚCISŁOŚĆ
Szukaj w portalu
baner 21
baner 4
Menu strony
baner 8
baner 30
baner 47
Stronę odwiedzono:
9899896   razy
Ostatnia aktualizacja strony:
18-01-2019
baner 20
baner 46
baner 15
baner 24