Gmina Pionki

baner 1
Strona Główna Aktualności Galerie zdjęć bip Biuletyn Informacji Publicznej
Portal - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE
Walne zebranie sprawozdawcze OSP Jedlnia
PDF
DRUKUJ
grafika

W dniu 24.02.2017 roku w jednostce Ochotniczej  Straży Pożarnej w Jedlni odbyło się walne zebranie sprawozdawcze za rok 2017. Otwarcia zebrania dokonał  prezes jednostki druh Tomasz Wróbel, który na wstępie przywitał wszystkich przybyłych na zebranie sprawozdawcze: Wójta Gminy Pionki Pana Mirosława Ziółka, Przewodniczącego Rady Gminy w Pionkach Pana Tomasza Wojciecha Wróbla, Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Radomiu st. bryg. mgr inż. Sławomira Podsiadłego, Zastępcę dowódcy Jednostki Ratowniczo-Gśniczej nr 4 w Pionkach mł. bryg. Roberta Łabuszewskiego, Prezesa Zarządu Oddziału Miejsko-Gminnego  ZOSP RP w Pionkach druha Tomasz Kęskę, Komendanta Zarządu Oddziału Miejsko-Gminnego  ZOSP RP w Pionkach druha Andrzeja Kapustę oraz wszystkich druhów przybyłych na zebranie.

Przyjęto porządek zebrania. Sprawozdanie z działalności jednostki za rok 2017 przeczytał druh Andrzej Mróz, sprawozdanie finansowe przedstawił skarbnik druh Andrzej Michalski, sprawozdanie komisji rewizyjnej odczytał przewodniczący druh Józef Kiraga.

Kolejnym punktem zebrania było przedstawienie projektu planu działalności jednostki, który przedstawił druh Konrad Mróz oraz plan finansowy na rok 2018 przedstawiony przez druha Andrzeja Michalskiego.

Głównym tematem poruszanym podczas dyskusji była sprawa zakupu nowego samochodu strażackiego dla jednostki. Wspólne działania Urzędu Gminy w Pionkach władz Państwowej Straży Pożarnej, władz Zarządu Miejsko-Gminnego oraz Zarządu Jednostki OSP w Jedlni zmierzają w dobrym kierunku i jest realna szansa że w roku bieżącym jednostka taki wóz bojowy otrzyma na stan.

Na wniosek przewodniczącego Komisji Rewizyjnej druha Józefa Kiragi zostało przeprowadzone głosowanie o udzielenie absolutorium zarządowi OSP w Jedlni. Druhowie jednogłośnie zagłosowali za udzieleniem zarządowi absolutorium.

Na zakończenie zebrania druhom naszej jednostki zostały wręczone dyplomy uznania za zaangażowanie w prace na rzecz jednostki i wzorową postawę strażaka.

Druhowie wyróżnieni to:

druh Andrzej Wróbel sekretarz, członek zarządu,

druh Józef Kiraga przewodniczący komisji rewizyjnej,

druh Stanisław Rusek gospodarz członek zarządu,

druh Stefan Błazik długoletni członek, były przewodniczący komisji rewizyjnej,

druh Janusz Mróz kierowca członek zarządu,

druh Stanisław Guza były komendant miejsko-gminny,

druh Andrzej Mróz naczelnik członek zarządu.

Dyplom uznania otrzymał także Wójt Gminy Pionki Pan Mirosław Ziółek za wsparcie i pomoc w realizacji potrzeb jednostki OSP w Jedlni.

Również młodzi druhowie otrzymali z rąk prezesa druha Tomasza Wróbla i naczelnika jednostki  druha Andrzeja Mroza, legitymacje członkowskie OSP Jedlnia. Są to: Marcin Mróz, Krzysztof Rusek, Jakub Warchoł, Łukasz Wróbel, Michał Baran,  Rafał Cibor, Kacper Guza, Karol Deja.

Miło nam bardzo że w naszych szeregach mamy jedną kobietę, jest nią druhna Weronika Mróz, która również otrzymała legitymację członka OSP Jedlnia.

Cały zarząd Jednostki OSP w Jedlni pragnie gorąco podziękować wszystkim uczestnikom zebrania sprawozdawczego za sprawny i rzeczowy przebieg zebrania. Gościom zaproszonym za przybycie oraz druhom naszej jednostki za udzielenie absolutorium.

autor tekstu prezes jednostki druh Tomasz Wróbel

obejrzyj zdjęcia-autor G.Rojek

st. bryg. mgr inż. Sławomir Podsiadły

prezes jednostki druh Tomasz Wróbel

Dyplom uznania dla Wójta Gminy Pionki  Mirosława Ziółka za wsparcie i pomoc w realizacji potrzeb jednostki OSP w Jedlni.

dyplomy uznania za zaangażowanie w prace na rzecz jednostki i wzorową postawę strażaka.

druhna Weronika Mróz,

Młodzi druhowie otrzymali z rąk prezesa druha Tomasza Wróbla i naczelnika jednostki  druha Andrzeja Mroza, legitymacje członkowskie OSP Jedlnia

PDF
DRUKUJ
POWRÓT
ZGŁOŚ
NIEŚCISŁOŚĆ
Szukaj w portalu
baner 21
baner 4
Menu strony
baner 30
baner 31
baner 32
Stronę odwiedzono:
8846680   razy
Ostatnia aktualizacja strony:
19-07-2018
baner 20
baner 46
baner 15
baner 24