Gmina Pionki

baner 1
Strona Główna Aktualności Galerie zdjęć bip Biuletyn Informacji Publicznej
Portal - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE
Zebranie sprawozdawcze za 2017 rok OSP Sucha
PDF
DRUKUJ
grafika

W dniu 10.03.2018 roku w Jednostce Ochotniczej Straży Pożarnej w Suchej odbyło się zebranie sprawozdawcze za rok 2017.

W zebraniu uczestniczyli druhowie jednostki, V-ce Przewodniczący Rady Powiatu Radomskiego Tadeusz Nowicki ,Radny Sejmiku Województwa Mazowieckiego Zbigniew Gołąbek przedstawiciele Gminy Pionki z Panem Wójtem Mirosławem Ziółkiem na czele Sołtys wsi Mireń Pani Elżbieta Woźniak oraz Sołtys wsi Sucha Pani Beata Warchoł wraz z Radą Sołecką

W zebraniu brali udział: Komendant Miejski PSP w Radomiu st.bryg. mgr.inż Sławomir Podsiadły, Dowódca Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w Pionkach mł. bryg. Grzegorz Wikaliński. Zarząd Oddziału Miejsko-Gminnego ZOSP RP w Pionkach reprezentowali druh prezes Tomasz Kęska i komendant druh Andrzej Kapusta. Otwarcia zebrania dokonał prezes jednostki OSP w Suchej druh Tadeusz Kiełbasa, który powitał wszystkich druhów i przybyłych gości, przedstawił porządek zebrania. Następnie dokonano wyboru przewodniczącego oraz protokolanta. Złożono podziękowania za pomoc i dobrą współpracę oraz wręczono upominki dla sołtysów: Beacie Warchoł i Elżbiecie Woźniak oraz dla Rady Sołeckiej. Do grona druhów Osp Sucha dołączyło dwóch nowych członków: Damian Patkowski oraz Mirosław Bukowski, którzy złożyli ślubowanie przed Walnym Zebraniem i otrzymali legitymacje członkowskie. W 2017 roku tytułem najlepszego strażaka OSP Sucha nagrodzono druha Jakuba Szafrańskiego, który za największą liczbę wyjazdów do akcji odebrał statuetkę ufundowaną przez OSP Sucha.
Raport operacyjno-szkoleniowy za 2017 rok przedstawił Naczelnik druh Łukasz Łepecki, sprawozdanie finansowe za 2017 rok przedstawił Skarbnik druh Jacek Świątek a protokół z posiedzenia komisji rewizyjnej druh Czesław Bukowski.
Wszyscy druhowie jednogłośnie udzielili absolutorium Zarządowi OSP w Suchej.

zdjęcia z zebrania w OSP Sucha -autor G.Rojek

 

 

 

Raport operacyjno-szkoleniowy OSP Sucha za rok 2017.

1.Działania ratowniczo-gaśnicze w których brała udział  nasza jednostka przedstawiają się następująco:

Mieliśmy 24 wyjazdy bojowe w tym:

-pożary 10 wyjazdów

-wypadki drogowe 4 wyjazdy

-usuwanie skutków wichur/usuwanie drzew 6 wyjazdów

-podtopienia 4 wyjazdy

 

2.W działaniach ratowniczo-gaśniczych uczestniczyło w sumie 10 druhów i jedna druhna.

Klasyfikacja druhów pod względem ilości wyjazdów przedstawia się następująco:

 

Lp

Klasyfikacja  pod względem ilości wyjazdów

1

Szafrański Jakub

20 wyjazdów

2

Łepecki Łukasz

19 wyjazdów

3

Kiełbasa Tadeusz

18 wyjazdów

4

Przybyś Bogusław

18 wyjazdów

5

Szarawarski Jacek

15 wyjazdów

6

Kaczmarczyk Michał

13 wyjazdów

7

Świątek Jacek

9 wyjazdów

8

Przewłoka Damian

9 wyjazdów

9

Kusio Łukasz

6 wyjazdów

10

Mazur Katarzyna

5 wyjazdów

11

Warchoł Leszek

2 wyjazdów

12

 

 

13

 

 

3.Ćwiczenia i szkolenia.

W roku 2017 druhowie naszej Osp 6-krotnie uczestniczyli w szkoleniach i ćwiczeniach

 organizowanych przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Radomiu.

w ćwiczeniach na lodzie oraz w szkoleniu przeciw powodziowym w ramach kompanii powodziowej Lipsko do której należymy.

Ćwiczenia udoskonalające odbywały się również wewnątrz naszej jednostki z polecenia Prezesa Tadeusza Kiełbasy pod komendą naczelnika Łukasza Łepeckiego.

4.W ubiegłym roku 11 krotnie realizowaliśmy tzw wyjazdy gospodarcze z polecenia Wójta Gminy Pionki Pana Mirosława Ziółka. Wyjazdy te związane były głównie z udrażnianiem kanalizacji na terenie naszej gminy.

5.Na prośbę druha naszej OSP Ks. Proboszcza Edwarda Mosioła kilkukrotnie uczestniczyliśmy w usuwaniu problemów związanych z czyszczeniem przewodów kominowych w kościele w Suchej.

6.Całościowy stan osobowy  przedstawia się następująco:

-członkowie zwyczajni-32 osoby

-członkowie honorowi-7 osób

-członkowie wspierający-5 osób

7.W chwili obecnej 24 druhów i jedna druhna posiadają wszystkie niezbędne przeszkolenia i kursy pozwalające na udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych.

8.Aktualny stan wyszkolenia w naszej OSP:

-kurs podstawowy-24 druhów i jedna druhna

-Kurs naczelników 1 druh

-kurs dowódców-5 druhów

-kurs kwalifikowanej pierwszej pomocy-5 druhów

-kurs ratownictwa technicznego - 9 druhów 

-kurs kierowców konserwatorów- 4 druhów

-kurs współpracy z LPR-5 druhów

-kurs ratownictwa wodnego-5 druhów

autor. OSP Sucha

PDF
DRUKUJ
POWRÓT
ZGŁOŚ
NIEŚCISŁOŚĆ
Szukaj w portalu
baner 21
baner 4
Menu strony
baner 30
baner 31
baner 32
Stronę odwiedzono:
8846689   razy
Ostatnia aktualizacja strony:
19-07-2018
baner 20
baner 46
baner 15
baner 24