Gmina Pionki

baner 1
Strona Główna Aktualności Galerie zdjęć bip Biuletyn Informacji Publicznej
Portal - AKTUALNOŚCI
Przypominamy o terminach opłat za odbiór odpadów komunalnych
PDF
DRUKUJ
grafika

Urząd Gminy Pionki przypomina o terminach opłat za odbiór odpadów komunalnych zgodne z Uchwałą Nr XXXV/192/2017 Rady Gminy Pionki z dnia 28 listopada 2017 r. :

za I kwartał - do 15 marca danego roku

za II kwartał - do 15 maja danego roku

za III kwartał - do 15 września danego roku

za IV kwartał - do 15 listopada danego roku

Brak terminowej wpłaty skutkować będzie m.in.:

Naliczeniem odsetek jak dla zaległości podatkowych.
Wszczęciem procedury windykacyjnej i naliczeniem kosztów upomnień.
Wszczęciem procedury egzekucyjnej w trybie przepisów Ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r. poz. 1015 z późn. zm.).

Wpłacamy: przelewem na rachunek bankowy Bank Spółdzielczy w Pionkach:
nr 96914100050000024420000010 (w tytule przelewu proszę wpisać: opłata za odpady komunalne kwartał ....2018), u sołtysa wsi lub gotówką w kasie Urzędu Gminy - po uprzednim zgłoszeniu się do pokoju nr 24.

UWAGA: podstawą do zapłaty za odbiór odpadów jest złożona deklaracja

Urząd Gminy nie wystawia żadnych faktur ani decyzji i nie zawiera umów, jedynie w przypadku nie złożenia deklaracji, wysokość opłaty będzie ustalona decyzją administracyjną Wójta Gminy Pionki.

Wysokość opłaty: opłatę należy dokonywać w wysokości zgodnej ze złożoną Deklaracją
o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, gdzie opłata jest obliczona jako iloczyn liczby miesięcy, liczby osób zamieszkujących daną nieruchomość oraz stawki opłaty:

7 zł od osoby miesięcznie w przypadku odpadów zbieranych i odbieranych selektywnie
12,00zł od osoby miesięcznie w przypadku pozostałych odpadów komunalnych (zmieszanych bez segregacji),

np. 3 m-ce x 3 osoby x 7zł = 63 zł

W przypadku zmiany liczby mieszkańców w danej nieruchomości lub zmiany sposobu zbierania odpadów: selektywna / brak segregacji, należy złożyć w Urzędzie Gminy pokój nr 24 Deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z zaznaczoną opcją „zmiana danych zawartych w deklaracji".

Informacje, uwagi i zapytania dotyczące świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych można uzyskać w Urzędzie Gminy Pionki pokój 24, tel. 48 384 84 00.

 

 

PDF
DRUKUJ
POWRÓT
ZGŁOŚ
NIEŚCISŁOŚĆ
Szukaj w portalu
baner 21
baner 4
Menu strony
baner 8
baner 30
baner 31
baner 48
Stronę odwiedzono:
10293011   razy
Ostatnia aktualizacja strony:
21-03-2019
baner 20
baner 46
baner 15
baner 24