Gmina Pionki

baner 1
Strona Główna Aktualności Galerie zdjęć bip Biuletyn Informacji Publicznej
Portal - AKTUALNOŚCI
Zwrot podatku akcyzowego dla rolników
PDF
DRUKUJ
grafika

Ustawa z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej ( Dz. U. 2015 r., poz. 1340, Dz.U. 2018 r. poz. 2244 i 2247 oraz Dz.U.2019r. poz.428 ), rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 listopada 2018 roku w sprawie stawki zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej na 1 litr oleju w 2019 r., rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 20 grudnia 2018 r. (poz. 2466)  w sprawie wzoru wniosku o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

Limit zwrotu podatku akcyzowego w 2019 r. wynosi:

100,00 zł * ilość ha użytków rolnych

oraz

30,00 zł * średnia roczna liczba dużych jednostek przeliczeniowych bydła

Powierzchnia użytków rolnych wg stanu na dzień 1 lutego 2019 r.- jako podstawa ustalenia rocznego limitu.

Dodatkowy limit na bydło tylko na podstawie zaświadczeń z ARiMR o liczbie dużych jednostek przeliczeniowych bydła za 2018 rok  dla konkretnego producenta rolnego.

UWAGA - nowy wzór wniosku obowiązujący od 2019 r.

Miejsce załatwiana sprawy:

Wydawanie wniosków, przyjmowanie wypełnionych wniosków - Kasa Urzędu

Terminy składania wniosków oraz niezbędne dokumenty:

Zwrot podatku akcyzowego następuje na podstawie wniosku złożonego przez producenta rolnego do Wójta Gminy Pionki w terminie:

1) wnioski - od 1 lutego 2019 r. do 31 marca 2019 r.

- faktury VAT  za okres od  1 sierpnia 2018 roku do 31 stycznia 2019 roku

2)  wnioski  - od  1 sierpnia 2019 r. - do 2 września 2019 r.

-  faktury VAT   za okres  od   1 lutego  2019  roku do 31 lipca  2019 roku.

Dokumenty:

1. wniosek o zwrot podatku akcyzowego

2. odpis z Krajowego Rejestru Sądowego, w przypadku gdy producent rolny podlega wpisowi do tego rejestru

3. imienne faktury VAT  lub kopie  stanowiące dowód zakupu oleju  napędowego -                
 za poprzednie półrocze poprzedzające miesiąc składania wniosku

4. informacja z ARiMR o liczbie dużych jednostek przeliczeniowych bydła będącego  w posiadaniu producenta rolnego w 2018 roku - jeżeli posiadał bydło w roku ubiegłym i chce skorzystać z dodatkowego limitu

5. oświadczenie o rodzaju prowadzonej działalności rolniczej w związku ze skorzystaniem z pomocy publicznej jaką jest zwrot akcyzy dla rolników

6. oświadczenie o dzierżawach jeśli producent rolny nie podpisał umowy dzierżawy, a wykazuje je we wniosku o zwrot akcyzy

Terminy wypłaty zwrotu podatku akcyzowego

 -  do 31 maja 2019 r. - w przypadku złożenia wniosku w pierwszym terminie

 -  do 31 października 2019 r. w przypadku złożenia wniosku w drugim terminie przelewem na rachunek bankowy podany we wniosku lub w kasie Urzędu Gminy

 

Uwaga !!! Ważna informacja

Przyjęta przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 22 lutego 2019 r. ustawa o zmianie ustawy o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej umożliwia zwrot producentom rolnym część podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego w przypadku zakupu oleju napędowego oznaczonego kodem CN 2710 19 43 do 2710 19 48, kodem CN 2710 20 11 do 2710 20 19 oraz kodem CN 3826 00 i kodem CN 2710 19 41.
Ustawa ta została podpisana przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 1 marca 2019 r, opublikowana 5 marca 2019 r (Dz.U.2019.428),  wchodzi w życie z dniem 6 marca 2019 r.
Ponadto ustawa z dnia 22 lutego 2019 r. wydłuża w 2019 r. pierwszy termin składania wniosków o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej do dnia 31 marca 2019 r.

W przypadku złożenia wniosku o zwrot podatku akcyzowego w pierwszym terminie:
1) zwrot tego podatku będzie przyznawać się za okres 6 miesięcy poprzedzających luty 2019 r.,
2) wypłata zwrotu tego podatku nastąpi w terminie od dnia 1 kwietnia do dnia 31 maja 2019 r.

 

pobierz nowy wniosek

Oświadczenie akcyza - dzierżawy

Oświadczenie akcyza - pomoc publiczna

PDF
DRUKUJ
POWRÓT
ZGŁOŚ
NIEŚCISŁOŚĆ
Szukaj w portalu
baner 21
baner 4
Menu strony
baner 30
baner 31
baner 48
Stronę odwiedzono:
10513345   razy
Ostatnia aktualizacja strony:
20-04-2019
baner 20
baner 46
baner 15
baner 24