Gmina Pionki

baner 1
Strona Główna Aktualności Galerie zdjęć bip Biuletyn Informacji Publicznej
Portal - AKTUALNOŚCI
Urząd Gminy Pionki przypomina o terminach opłat za odbiór odpadów komunalnych
PDF
DRUKUJ
grafika

Urząd Gminy Pionki przypomina o terminach opłat za odbiór odpadów komunalnych zgodne z Uchwałą Nr XX/101/2016 Rady Gminy Pionki z dnia 10 czerwca 2016 r. :

 

za I kwartał                            - do 15 marca danego roku

za II kwartał                           - do 15 maja danego roku

za III kwartał                          -  do 15 września danego roku

za IV kwartał                         - do 15 listopada danego roku

 

Brak terminowej wpłaty skutkować będzie m.in.:  

  • Naliczeniem odsetek jak dla zaległości podatkowych.
  • Wszczęciem procedury windykacyjnej i naliczeniem kosztów upomnień.
  • Wszczęciem procedury egzekucyjnej w trybie przepisów Ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 1314 z późn. zm.).

 

Wpłacamy: przelewem na rachunek bankowy Bank Spółdzielczy w Pionkach: nr 96914100050000024420000010 (w tytule przelewu proszę wpisać: opłata za odpady komunalne ..... kwartał 2019),u sołtysa wsi lub w kasie Urzędu Gminy - po uprzednim zgłoszeniu się  do pokoju nr 24.

 

UWAGA: podstawą do zapłaty za odbiór odpadów jest złożona deklaracja

Urząd Gminy nie wystawia żadnych faktur ani decyzji i nie zawiera umów, jedynie w przypadku nie złożenia deklaracji, wysokość opłaty będzie ustalona decyzją administracyjną Wójta Gminy Pionki.

 

Wysokość opłaty: opłatę należy dokonywać w wysokości zgodnej ze złożoną Deklaracją         o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz zawiadomienie o zmianie stawki, gdzie opłata jest obliczona jako iloczyn liczby miesięcy, liczby osób zamieszkujących daną nieruchomość oraz stawki opłaty:

  • 8,50zł od osoby miesięcznie w przypadku odpadów zbieranych i odbieranych selektywnie
  • 13,50zł od osoby miesięcznie w przypadku pozostałych odpadów komunalnych (zmieszanych bez segregacji),

np. 3 m-ce x 3 osoby x 8,50zł = 76,50 zł

 

W przypadku zmiany liczby mieszkańców w danej nieruchomości lub zmiany sposobu zbierania odpadów: selektywna / brak segregacji, należy złożyć w Urzędzie Gminy pokój nr 24 Deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z zaznaczoną opcją „nowa deklaracja".

 

Informacje, uwagi i zapytania dotyczące świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych można uzyskać w Urzędzie Gminy Pionki pokój 24, tel. 48 384 84 00.

 

PDF
DRUKUJ
POWRÓT
ZGŁOŚ
NIEŚCISŁOŚĆ
Szukaj w portalu
baner 21
baner 4
Menu strony
baner 30
baner 31
baner 47
baner 48
Stronę odwiedzono:
10643466   razy
Ostatnia aktualizacja strony:
17-05-2019
baner 20
baner 46
baner 15
baner 24