Gmina Pionki

baner 1
Strona Główna Aktualności Galerie zdjęć bip Biuletyn Informacji Publicznej
Portal - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE
Uroczystości przekazania samochodu dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Jedlni
PDF
DRUKUJ
grafika

Dzień trzeciego maja 2019 roku jest dniem szczególnym i bardzo ważnym w życiu jednostki  Ochotniczej Straży Pożarnej Jedlnia. W przededniu obchodów Dnia Strażaka został poświęcony i symbolicznie przekazany nowy samochód ratowniczo-gaśniczy. Uroczystości rozpoczęły się przemarszem druhów oraz pocztów sztandarowych do kościoła na mszę świętą. W uroczystościach brały udział jednostki i poczty sztandarowe z Ochotniczych Straży Pożarnych z Jedlni, Jaroszek, Czarnej, Pionek, Suchej, Lasek oraz Jedlni Letnisko. Po mszy świętej dowódca uroczystości druh Janusz Mróz przeprowadził pododdział, poczty sztandarowe oraz wszystkich uczestników pod budynek remizy na dalszą część uroczystości. W uroczystościach wzięli udział przedstawiciele władz samorządowych władze Gminy Pionki  z Panem Wójtem Mirosławem Ziółkiem na czele. Przewodniczący Rady Gminy Pan Dariusz Gonciarz oraz Radni Gminy Pionki, przedstawiciele  Państwowej Straży Pożarnej, Zastępca Mazowieckiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej st. bryg. mag inż. Mirosław Jasztal, Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej w Radomiu st. bryg. mgr inż. Marek Krassowski, Dowódca JRG 4 w Pionkach  mł. bryg. Grzegorz Wikaliński, zast. dowódcy JRG 4 w Pionkach  kpt. Tomasz Wilk,  Wiceprezes Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP Województwa Mazowieckiego  druh Zbigniew Gołąbek, Prezes Zarządu Oddziału Powiatowe  ZOSP RP  w Radomiu druh Paweł Tuzinek,   Prezes  Zarządu Oddziału Miejsko-Gminnego ZOSP RP  w Pionkach druh Tomasz Kęska, Komendant  Zarządu Oddziału Miejsko-Gminnego ZOSP RP  w Pionkach druh Andrzej Kapusta, przedstawiciele organizacji i stowarzyszeń działających na terenie naszej parafii:  Stowarzyszenie Jedlnia, Orkiestra BONI ANGELI, Królewskie Źródła, Klub sportowy Królewscy Jedlnia, Duszpasterze naszej parafii w Jedlni,  Pan dyrektor PSP w Jedlni, Pani kierownik Biblioteki, Przedstawiciele Dyrekcji Regionalnej Lasów Państwowych w Radomiu, nadleśnictwa  Radom i Kozienice, Komendant Komisariatu Policji w Pionkach podkom. Tomasz Warelis oraz mieszkańcy naszej parafii. Dowódca uroczystości druh Janusz Mróz złożył meldunek zastępcy Komendanta Mazowieckiego Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie st. bryg. mag inż. Mirosławowi Jasztalowi.  Wszystkich przybyłych gości powitał naczelnik jednostki OSP druh Andrzej Mróz, po czym nastąpiło uroczyste przekazanie kluczyków i dowodu rejestracyjnego naczelnikowi OSP, który następnie przekazał je kierowcy druhowi Tomaszowi Mrozowi. Przecięcia wstęgi dokonał Wójt Gminy Pionki Pan Mirosław Ziółek wraz z matką chrzestną sołtysem wsi Jedlnia Panią Barbarą Błazik. Proboszcz naszej parafii ksiądz Janusz Smerda dokonał poświęcenia nowego samochodu pożarniczego. Druhowie  Ochotniczej Straży Pożarnej w Jedlni w dowód podziękowania przekazali symboliczne statuetki przedstawiające strażaka wychodzącego z płomieni instytucją, które współfinansowały zakup samochodu. Otrzymali je Marszałek Województwa Mazowieckiego  Pan Adam Struzik, Wójt Gminy Pionki Pan Mirosław Ziółek, Prezes Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, Komendant  Miejski Państwowej Straży Pożarnej w Radomiu st. bryg. mgr inż. Marek Krassowski. Podziękowania wręczyli, prezes jednostki druh Tomasz Wróbel, naczelnik druh Andrzej Mróz, oraz Przewodniczący Komisji Rewizyjnej długoletni prezes jednostki, druh Józef Kiraga.  Uroczystość przekazania samochodu była okazją do uhonorowania młodego druha jednostki, Kacpra Guzy, który udzielił koledze pierwszej pomocy w szkole podczas zajęć, gdy ten stracił przytomność i przestał oddychać. Pamiątkową statuetkę oraz dyplom wręczył prezes Tomasza Wróbla wraz z naczelnikiem Andrzejem Mrozem. Druhowie jednostki  Ochotniczej Straży Pożarnej w Jedlni, którzy w sposób szczególny przyczynili się do zakupu tego samochodu zostali wyróżnieni przez marszałka Adama Struzika pamiątkowymi dyplomami z podziękowaniem. Dyplomy w imieniu marszałka wręczył Wiceprezes Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP Województwa Mazowieckiego   druh Zbigniew Gołąbek. Wyróżnieni druhowie to: Andrzej Wróbel, Stanisław Rusek, Janusz Mróz, Andrzej Michalski, Andrzej Mróz oraz Tomasz Wróbel. Na koniec uroczystości prezes  Ochotniczej Straży Pożarnej w Jedlni druh Tomasz Wróbel podziękował wszystkim przybyłym na tę doniosłą i jakże ważną dla jednostki uroczystość. Nie było i nie jest rzeczą  łatwą pozyskanie samochodu dla jednostki w ogóle, tym bardziej pozyskanie samochodu nowego. Druhom z jednostki OSP  Jedlnia po długich staraniach to się udało. Starania w zakupie były już podjęte w roku 2015, za czasu działań poprzedniego zarządu z ówczesnym prezesem Józefem Kiragą na czele, jednak różne zawiłości i przeszkody z roku na rok odsuwały jednostkę od tego celu i za każdym razem  z różnych względów druhowie byli pomijani na liście przydziału.

Zmiany w przepisach w połowie ubiegłego roku dotyczące współfinansowania zakupu nowych samochodów ratowniczo-gaśniczych dla jednostek OSP spowodowały, że wszelkie procedury związane ze składaniem wniosków, rozstrzyganiem przetargu itp. spadły na barki zarządów OSP.

Na początku roku 2018 pojawiła się realna szansa na zgromadzenie odpowiednich środków i zakup tego samochodu. 09 kwietnia 2018 roku została podpisana umowa z Marszałkiem Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie OSP Jedlnia kwotą 130 000 złotych na zakup nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego. Kolejnymi instytucjami do których zwróciliśmy się z prośbą o dofinansowanie zakupu były: Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, który dofinansował zakup w kwocie 425 000 złotych co stanowiło połowę wartości samochodu. Umowa została podpisana w dniu 25 września 2018 roku. Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie po wydaniu pozytywnej opinii przekazał w dniu 25 sierpnia 2018 roku dofinansowanie ze środków KSRG na kwotę 195 000 złotych. Wójt  Gminy Pionki, który dofinansował zakup w kwocie 100 000 złotych wliczając w to koszt ubezpieczenia pojazdu.

Gorąco dziękujemy i jesteśmy wdzięczni wszystkim instytucjom za współfinansowanie zakupu. Tu należy przekazać szczególne podziękowania członkom zarządu OSP Jedlnia, komendantowi miejsko-gminnemu ZOSP RP w Pionkach druhowi Andrzejowi Kapuście oraz Panu Łukaszowi Sikorze pracownikowi Urzędu Gminy, którzy pomogli w przygotowaniu i składaniu wniosków oraz  dokumentów przetargowych. W dniu 29 sierpnia 2018 roku w siedzibie firmy Przedsiębiorstwo Usługowo - Handlowe „MOTO - TRUCK" w Kielcach, została podpisana umowa na zakup średniego samochodu ratowniczo -gaśniczego dla jednostki OSP Jedlnia marki MAN TGM 18. 340, o pojemności zbiornika na wodę 4600 litrów i 500 litrów środka pianotwórczego (ze sprzętem ratowniczym zamontowanym na stałe z przeznaczeniem na wyposażenie OSP). Całkowity koszt samochodu ratowniczo-gaśniczego wyniósł 849.930,00 zł brutto. W dniu 22 grudnia 2018 roku, późnym wieczorem odbyło się uroczyste powitanie nowego samochodu ratowniczo-gaśniczego w jednostce OSP Jedlnia.

Jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej w Jedlni jest jedną z trzech jednostek w powiecie radomskim, które w roku 2018 pozyskały na swój stan nowe wozy bojowe. Dzięki zakupionemu samochodowi wzrośnie bezpieczeństwo mieszkańców Jedlni, okolicznych miejscowości jak i terenu całej gminy. Jeszcze raz kierujemy serdeczne podziękowania do Wójta Gminy Pionki Pana Mirosława Ziółka za wsparcie jakiego nam udzielał i udziela od początku w staraniach przy zakupie średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego. To miłe i bardzo ważne kiedy jednostka OSP może zawsze liczyć na wsparcie merytoryczne i finansowe, gospodarza gminy. Potwierdza to wielokrotne wypowiedzi i zapewnienia, że bezpieczeństwo gminy, jak i strażaków biorących udział w akcjach ratowania mienia i życia jest dla Pana Wójta sprawą priorytetową.

Otrzymany samochód jest efektem starań wielu osób i instytucji dlatego w imieniu wszystkich druhów OSP Jedlnia pragnę wyrazić wdzięczność i serdecznie podziękować wszystkim tym, którzy przyczynili się do zrealizowania zakupu samochodu dla OSP Jedlni. Jeszcze raz bardzo dziękuję wszystkim instytucjom oraz osobą, które wsparły nas w organizacji tej pięknej uroczystości.

,,Bo wszędzie gdzie życie i mienie człowieka

Gotowy potargać na strzępy los zły

Spieszymy z pomocą bo nie ma co zwlekać

 Rycerze Floriana to my! "

autor. Prezes Ochotniczej Straży Pożarnej w Jedlni Tomasz Wróbel

obejrzyj zdjęcia-autor G.Rojek

PDF
DRUKUJ
POWRÓT
ZGŁOŚ
NIEŚCISŁOŚĆ
Szukaj w portalu
baner 21
baner 4
Menu strony
baner 30
baner 31
baner 47
baner 48
Stronę odwiedzono:
10737240   razy
Ostatnia aktualizacja strony:
18-06-2019
baner 20
baner 46
baner 15
baner 24